Les Persones de l'equip

En cada pàgina de membre s'inclou una presentació de la persona i un contacte directe, serveis i propostes en les que participa i links a pàginas externas o documentació externa actualitzada per cada membre.

Mira la página en castellano.

Contacta amb l'organització: info@huri.me