Eugènia Boada

Acompanyant de processos individuals i facilitadora de grups

He viscut la major part de la meva vida a Barcelona, i des que sóc mare que visc al Baix Montseny, buscant ser a prop de la natura i formes de vida més sostenibles, autònomes i comunitàries. Des de ben petita, m’apassionen els grups i tot allò que passa quan les persones ens ajuntem per fer coses. Tinc el somni de contribuir a que persones i organitzacions trobem maneres de viure dignes, sanes, alegres i amb xarxa.

Cofundar i ser part de Matriu ha estat i és encara una font inesgotable d’aprenentatges a tots nivells: personal, de relació, d’organització. Participar de Vallbona Suport Mutu, al peu del Montseny, també ha estat un escola de vida, juntament amb formar part d’espais feministes i d'ecologisme profund. Amb passió, de manera remunerada i no remunerada, he teixit la meva trajectòria al voltant del treball amb grups, l'educació, l'assamblearisme, i el fet de formar part de comunitats diverses.

A nivell formal, vaig estudiar humanitats (UPF, 2007), un postgrau en cultura de pau (UAB, 2008), i un màster en educació per a la ciutadania i en valors (UB, 2013). He seguit aprenent a través de formacions diverses, relacionades amb la transformació de conflictes, les violències estructurals, els feminismes i l’autocura dels col·lectius, l’assamblearisme, les metodologies participatives i la facilitació de grups des de la mirada de la psicologia orientada a processos (treball de processos).

Contacte

eugeniaboada@gmail.com / Baix Montseny / Barcelona

Mira la página en castellano.

Contacta amb l'organització: info@huri.me