Fonaments


La família al centre

Considerem que la base d'un bon desenvolupament de tota persona es basa en un ambient familiar sa en el qual es respiri l'amor, el respecte, la protecció i l'autonomia. Tenim en compte la família extensa, amb atenció especial a la família d'origen i els seus principals referents adults (mare pare o altra persona de referència) i germanes i germans, i/o les persones amb qui es conviu quotidianament


L'acompanyament

Entenem per acompanyament una relació d'escolta, suport i aportació d'una persona cap a una altra, en qualsevol de les dimensions de la persona: física-energètica, emocional i intel·lectual.

Quan acompanyem ens relacioneam amb l'altra segons les seves necessitats: posem l'atenció a percebre l'entorn i l'estat de la persona que acompanyem i mirem d'ajustar-nos al suport que cada persona requereix. Ens guiem per les expressions i manifestacions de la persona, afegint la nostra percepció i coneixement del seu moment vital i realitat familiar.

Ens sembla essencial disposar de persones de confiança experimentades amb percepcions externes a la família, per tal d'aportar matisos diferents o corroborar les percepcions de la família.

L'acompanyament emocional és la base del nostre enfocament. Per a nosaltres significa respectar i tenir cura de les necessitats, emocions i conflictes que es donen en tota relació, dins de la família i amb l'entorn proper.

Conèixer i comprendre les nostres necessitats ens ajuda a estar-hi en contacte i això ens permet poder respectar-les. Per això considerem necessari acostar-nos a les necessitats vitals de cada membre de la família. El nostre objectiu és escoltar, tenir en compte i respectar les necessitats bàsiques tant de les adultes com de les nenes, nens i adolescents, ja que el seu benestar depèn en gran mesura del benestar de les persones adultes.

Considerem que les quatre necessitats humanes bàsiques són: sentir que la nostra vida està protegida; estar i sentir-nos nodrides d'aliment i afecte relacional; ser respectades en l'execució de la nostra autonomia; i disposar d'oportunitats de conquesta d'allò que ens atrau, sigui una persona, conèixement, habilitat, experiència, etc.

Creiem que tota experiència inclou processos corporals, emocionals i mentals que comporten aprenentatges. Per tal que els aprenentatges siguin integrats creiem necessari un ambient de confiança i seguretat que faciliti la receptivitat, la curiositat, l'autonomia i la creativitat que tota persona posseeix. Aquests processos, en la nostra opinió, demanen de la justa mesura entre respectar i nodrir el desig innat d'aprendre i investigar, i d'oferir noves dimensions en àrees que considerem que interessen a la persona que acompanyem.


Et convidem a seguir llegint...

Mira la página en castellano.

Contacta amb la organització: info@huri.me