Nenes i nens

Propostes dins l'Acompanyament Familiar Flexible per a nenes i nens

Acompanyament flexible

Una proposta en què les acompanyants estan a càrrec de les a nenes i nens durant períodes i horaris flexibles, individualment o en grups, amb enfocaments des del joc lliure fins al treball sobre aprenentatges o activitats concretes. Partint de la necessitat de cada família s'acorda amb un membre de l'equip els horaris i les dates, les activitats programades o lliures, etc.

Sortides de cap de setmana

Organitzem petits viatges de cap de setmana en llocs a la natura amb trobada distesa entre iguals i la petita experiència de convivència

Taller de tir amb arc

El tir amb arc és una pràctica ancestral que ens permet exercitar de forma harmònica cos, ment i esperit. Oferim un entorn i acompanyament segurs per endinsar-nos en aquest món fascinant, adaptant-nos a les participants.

Acompanyament de creacions a casa

Oferim acompanyament en el procés d'aconseguir un espai/temps en què les criatures puguin crear lliurement amb diferents materials i tècniques plàstiques com una via d’expressió d’emocions i sentiments. (Tallers de nines Waldorf, fang, pintura, etc.).

Taller de psicomotricitat lliure

Pensat per oferir un espai de moviment segur on poder gaudir de la motricitat i el joc simbòlic en relació, amb la pres+encia de la persona acompanyant en un entorn de confiança.

Materials viatgers

Oferim caixes de materials diversos ordenats per àmbits de coneixement, que circulin de família en família de forma rotativa i gratuïta. El seu sentit és facilitar vivències d'aprenentatge vivències d'aprenentatge dins l'entorn familiar i amb l'acompanyament de mares i pares, a través de mares i pares, a través de propostes lligades a l'ús dels propis materials.

Taller d'educació sexual per a nenes i nens

Contràriament a allò que sovint creiem, la sexualitat ens acompanya tota la vida i no es limita al món adullt. Parlar de sexualitat en la infància és parlar de cos, de joc, de curiositat i expploració. És ajudar-les a diferenciar allò que els agrada d'allò que no, així com aprendre a posar límits.

Preparació d'Espais a Casa

Tenint el permís i suport de les adultes de la casa, la proposta és acompanyar a les criatures i adolescents a preparar els espais per a que s'adaptin millor a les seves necessitats i interessos.

Taller de guionisme i representació

Aquest taller neix de l'experiència teatral viscuda a l'Escola Congrès Indians l'any 2018 quan, en un temps rècord i unes condicions no favorables un grup de vint nens i nenes van crear i van representar una obra de teatre que parlava de la Llegenda de Sant Jordi en versió no edulcorada.

Literatura de Trinxera - Tallers de Literatura Gestáltica

Es tracta d'un espai d'escriptura creativa a partir de premisses gestálticas com ara el ser present, l'aquí i ara, i la connexió amb una mateixa i amb el grup. La diferència amb els tallers literaris convencionals és que partim d'una petita dinàmica grupal que ens connecta amb el moment per a garantir que escrivim des de la veritat, deixant al costat la màscara.

Mira la página en castellano.

Contacta amb l'organització: info@huri.me