Taller de contes en família

Els contes han estat des de temps immemorials una de les millors formes de transmissió de coneixements en les societats humanes. Coneixements que ens preparen per a la vida, que ens expliquen la vida. Pensem que, malgrat el soroll incessant i la implacabalitat dels mitjans audiovisuals, el poder del conte pot tenir encara una vigència que volem preservar.

Els contes tradicionas segueixen sent avui una eina ben poderosa per acompanyar nenes i nens en el seu viatge a la maduresa. Permeten, des d'allò simbòlic, donar coherència a les vivències que sovint les peques no se saben explicar. Construeixen un castell de paraules on es poden sentir segures.

Hi ha moltes emocions i experiències (la ràbia, la violència, els gelos, la mort, reaccions inesperades d'altres persones...) que les criatures no saben on col·locar, moltes que segueixen sent tabú; des dels contes podem abordar-les. Com a ritual enforteixen el vincle entre adultes i nenes, on la persona adultar, en epxlicar el conte, ajuda les peques a situar i entendre el seu món, oferint seguretat.

En una relació quotidiana l'adulta pot valdre's de les pròpies experiències compartides amb les criatures per jugar amb els contes segons les necessitats que vagi detectant. D'altra banda podem incloure-les en la creació i modificació dels contes, afermant eines comunicatives, fomentant la imaginació, augmentant el vocabulari...

En aquest taller proposo ensenyar-vos alguns contes, donar-vos algunes indicacions de com usar-los o crear-los i, només faltaria, explicar-los. És una activitat dirigida tant a nenes i nens com a persones adultes, així com a famílies senceres.

Per a més detalls sobre l'enfocament de la proposta, així com del desenvolupament (que lògicament s'adaptarà al grup i les seves necessitats), contacteu directament amb les persones que l'ofereixen. Com a referència recomanem, per exemple, aquest article i aquest podcast.

Qui l'ofereix?

Aquesta proposta l'ofereixen les següents persones de l'equip. Si t'interessa arribar a un acord, cal que contactis amb cada una directament. En alguns casos pots comprovar la disponibilitat actual a la seva pàgina de membre abans de contactar.

  • Eric Piquet

    Acompanyant i Assessor

    Baix Montseny / Anoia

Mira la página en castellano.

Contacta amb l'organització: info@huri.me